Thursday, February 25, 2021

Ada Pengembangan Karir Protean Guru

Ada Pengembangan Karir Protean Guru

Oleh: Iwan Sumantri

Cibadak, 25 Pebruari 2020. Seperti biasanya, minimal seminggu sekali KGB Sukabumi melalui kegiatan rutinnya TPD (Temu Pendidik Daerah) menyediakan dan menggelar bincang-bincang para guru yang tergabung dalam KGBN Sukabumi melalui google meetnya

Dalam TPD 48 nya mengupas tentang pengembangan karir protean guru dengan nara sumber yang piawai dan menggarirahkan para peserta dengan paparannya yang menarik dan memantik para pesertanya yaitu mba Rofiqoh Nur Istighfar (Guru Opi) dari kampus guru cikal . Dipandu host berpengalaman yang tak kalah piawainya dalam memainkan kata  mba Deva Ridiana (KGB Sukabumi) serta moderator mba nopiyani yang lincah dan energik sehingga suasna menjadi hidup dengan diskusi dan tanya jawab.

Menjadi guru adalah pilihan mulia. Namun, jika bisa mengembangkan diri dalam hal karir, maka jawabannya tentu saja bisa. Karir guru tidak hanya sebatas kepala sekolah dan pengawas saja. 

Guru adalah insan dinamis yang mampu mengembangkan karir dalam berbagai bidang ilmu. Apalagi menghadapi era digital dan pandemi saat ini. Apa itu karir protean guru? Kira-kira apa saja karir yang memungkinkan guru melakukan upgrade di masa sekarang? 

Hal tersebut diatas di kupas tuntas oleh sang nara sumber mba Rofiqoh Nur Istighfar.


Baca JugaInfo Pelatihan Buat Guru                                   


Hasil dari temu pendidik 48 tersebut, guru ataya mencatat hasil sebagai berikut :

Jika anda seorang guru yang mempunyai minat menulis, menguasai dalam conten creator, ingin jadi pelatih handal, fotografer, blogger, komikus dan profesi lain atau bapak ibu guru belum menemukan bakat dan minat tapi ingin mempunya karir protean sesuai minat, asal anda anggota KGB (Komunitas Guru Belajar) di daerah masing-masing, maka kesempatan itu ada di depoan mata, maka ayo bergabung di pengembangan karir guru. Free bimbingan dan pengarahan dan dapatkan benefit atau jenjang karis secara profesional

Saatnya untuk memulai dan  menggapai asa tersebut. Daftarkan segera sebelum tangal 28 Februari 2021. 

Isi link berikut : http://bit.ly/DaftarGuruBerkarier

Catatan Untuk daerah Sukabumi:

Informasi lebih lanjut

Silahkan hubungi : 

@EdieGunaone (ketua KGB Sukabumi) 

Noviyani : 085603760379 (ketua karir KGB Sukabumi)


#kgbsukabumi

#tpd48

#kampusgurucikal

#komunitasgurubelajar

Wednesday, February 17, 2021

Poe Basa Indung Internasional 2021

Poe Basa Indung Internasional 2021

Ku : Iwan Sumantri

Sukabumi- 17 Pebruari 2021. Dina raraga ngareuah-reuah sareng ngiringan kerangka Poe Bahasa Indung Internasional 2021, blog Guru Ataya nyobian ngabagi / nyebarkeun uleman ti Kepala Dinas pendidikan kabupaten Sukabumi ka sadayana kepala sakola / guru sakola di kantor pendidikan kabupatén Sukabumi:Assalamu'alaikum wr. wb.!

Sampurasun!

Kahatur Bapa/Ibu Kepala Sekolah, Bapa/Ibu Guru.

Hatur uninga réhna sim kuring kenging serat ti Lembaga Basa & Sastra Sunda (LBSS) anu eusina uar pangajak kanggo ngareuah-reuah Poé Basa Indung Internasional dina ping 21 Fébruari 2021.

Uar pangajak dina éta serat téh kalintang saéna sareng peryogi ku urang diéstokeun tur dilarapkeun di lingkungan pendidikan. Utamina mah urang kedah ngiring némbongkeun tarékah enggoning ngamumulé sareng ngahirup-huripkeun basa Sunda minangka basa indung urang.

Ku hal éta, pamugi Bapa/Ibu tiasa aub kana rupaning kagiatan kanggo ngareuah-reuah poé basa Indung luyu sareng anu disarankeun ku LBSS. Èta kagiatan tèh ngawengku

1. Ngadamel mèmè nu link na sapertos ieu di handap

https://www.twibbonize.com/ngajembarkeunbasasunda

Èta mèmè tèh salajengna kedah diposting dijantenkeun foto profil, DP dina mèdia sosial (FB, WA, IG, BIP, Telegram, jstè.)

2. Ngintunkeun pamilon guru kana lomba ngadamel vidèo pembelajaran basa Sunda nu dilaksanakeun ku MGMP Basa Sunda.

(Juknis nyusul).

3. Ngintunkeun pamilon siswa kana lomba maca warta basa Sunda winangun vidèo nu dilaksanakeun ku MGMP Basa basa Sunda.

(Juknis nyusul).

Kana perhatosan Bapa miwah Ibu sim kuring ngahaturkeun réwu nuhun.

URANG BIASAKEUN NYARITA KU BASA SUNDA

LEUNGIT BASANA, ILANG BANGSANA

BASANA NANJUNG, BANGSANA LINUHUNG

SUNDA APANJANG APUNJUNG

Mohammad Solihin, M.M.Pd.

(Kadisdik Kabupatèn Sukabumi)

Wednesday, February 10, 2021

Modul PJJ Pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk SMP

 Modul PJJ Pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk SMP

Oleh: Iwan Sumantri


Sukabumi-10 Pebruari 2021. Blog guru ataya berikut ini akan membantu bapak ibu guru dalam proses pembelajaran jarak jauh yang sedang kita lalukann. Salah satu media yang diperlukan untuk melakukan proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di masa Pandemi Covid-19 adalah Modul Untuk Pembelajaran PJJ.

Melalui Portal Direktorat Sekolah Menengah Pertama meluncurkan  Modul PJJ yang dapat di download oleh semua guru di negeri ini. Modul PJJ ini membantu para guru dalam upaya Belajar Dari Rumah (BDR) sekarang ini sebagai bahan atau solusi yang dapat dilakukan dalam proses belajar mengajar jarak jauh. Para guru bisa mendownloadnya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan.

Berikut Link untuk mengunjungi laman tersebut, silahkan di download dan dimiliki modul semua mata pelajaran untuk jenjang SMP.Modul Untuk Jenjang SD Bisa dikunjungi Disini
Modul Untuk Jenjang SMA bisa dikunjungi Disini

Sumber:

Saturday, February 6, 2021

Pengimbasan Program Guru Belajar Seri AKM Ala Guru Ataya

Pengimbasan Program Guru Belajar Seri AKM Ala Guru Ataya 

Oleh: Iwan Sumantri (Guru Matematika SMPN 3 Cibadak)


Sukabumi- 6 Pebruari 2021. Guru Ataya berikut ini akan berbagi tentang kegiatan Pengimbasan yang dilakukan oleh Guru Ataya setelah mengikuti Bimtek Seri AKM di portalnya gurubelajar.kemdikbud.go.id.

Program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) mengundang Guru dan Tenaga Kependidikan untuk bersama dan bergotong royong melakukan pengimbasan program. Apa yang bisa dilakkukan guru? Guru Ataya mencoba mengajak, memdampingi dan membantu rekan guru yang lain dalam mengikuti dan menyelesaikan program Guru Belajar Seri AKM di SMP Negeri 3 Cibadak..go.id seri Asesmen Kompetensi Minimum.

Program Guru Belajar adalah salah satu cara untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki, mengevaluasi diri serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Pembelajaran pada Program Guru Belajar merupakan upaya mendorong perbaikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Program Guru Belajar yang dapat diikuti, yaitu Seri Pandemi Covid-19, Seri Pendidikan Keterampilan Hidup (PKH), dan Program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).

Peserta program ini diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara memperkenalkan, mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan peserta atau diluar satuan pendidikan jika memungkinkan untuk mengikuti program Guru Belajar seri AKM.

Berikut Video yang bisa Guru Ataya Bagikan dan share untuk rekan guru yang ada di negeri ini:

@guruberbagi @gurupenggerak @kemdikbud.go.id @m-edukasi.kemdikbud.go.id @nisn.data.kemdikbud.go.id @perpustakaan.kemdikbud.go.id @radioedukasi.kemdikbud.go.id @suaraedukasi.kemdikbud.go.id @belajar.kemdikbud.go.id @tve.kemdikbud.go.id @bse.kemdikbud.go.id @un.kemdikbud.go.id @kosakata.kemdikbud.go.id @biroumum.kemdikbud.go.id @forumarkeologi.kemdikbud.go.id @lppks.kemdikbud.go.id @anggunpaud.kemdikbud.go.id @gtk.kemdikbud.go.id @dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id
#programgurubelajar #upaya #mendorong #perbaikan #meningkatkan #mutupembelajaran #mutu #seripandemicovid19 #seripendidikanketerampilanhidup #pkh #pandemicovid19 #pendidikan #keterampilan #hidup #seriasesmenkompetensiminimum #perubahanpendidikan #perubahan #pendidikan #memperkenalkan #mengajak #mendampingi #guru #satuanpendidikan #peserta #kreatif #inovatif #profesional #kompeten #guruhebat #gurucerdas #guruindonesia #merdekabelajar #asesmennasional #an #un #siswa #murid #pesertadidik #sma #ma #smk #smp #mts #sd #mi #tk #paud #sisdiknas #kurikulum #daring #pjj #bdr #online #youtuber #netizen #like #comment #subscribe #share #mgmp #kkg